Plánované akce

18. května 2010  

Významné životní jubileum našeho předsedy

18. května 2010 se dožívá významného životního jubilea 75 let náš dlouholetý předseda prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Touto cestou mu za výbor a všechny členy Společnosti přátel jižních Slovanů blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a další řadu let plného nasazení v aktivitách SPJS.