Plánované akce

24. září 2010 - 14 : 00

Valn hromada SPJS

Valné shromád?ní se bude konat v pátek 24. zá?í 2010  od 14,00 hodin v Klubu, ul. K?enová 67, 1. patro. T?šíme se na Vaši ú?ast.