Plánované akce

9. prosince 2010 - 19 : 00

Koncert nrodnostnch menn ijeme v jednom m?st?

Koncert se uskute?ní 9. prosince 2010 v 19,00 hodin v Divadle Reduta v Brn?

Koncertu se zú?astní i naše skupina Livada.