Plánované akce

1. ledna 2011 - 00 : 00

Program činnosti SPJS na rok 2011

PROGRAM ČINNOSTI  SPJS V BRNĚ V ROCE 2011

   Členové republikového výboru a výboru Jihomoravské pobočky schválili následující program činnosti v posledním čtvrtletí roku 2010 a v prvním  pololetí roku 2011.

  UVEDENÉ AKCE SE KONAJÍ VŽDY V PÁTEK OD 14 HODIN (není-li uvedeno jinak) V KLUBU SPJS, KŘENOVÁ 67, 1. PATRO

 24. září 2010, 14 hodin: valné shromáždění SPJS v klubu. Volba nového výboru Jihomoravské pobočky, Pražské a Královéhradecké pobočky a republikového výboru SPSJ.

9. prosince 2010, divadlo Reduta, od 19 hodin:

    Koncert příslušníků národnostních menšin pod názvem Žijeme v jednom městě.

    Mj. vystoupí hudebně pěvecká skupina Livada. Členové SPJS připraví balkánské

    speciality   a budou je prezentovat v samostatném stánku přímo v divadle.

Leden: 16. 1. 2011, od 14 hodin:

            Nové odborné knihy o jižních Slovanech

Únor:    Vyprávění přítomných o svém městě (obci)

Březen: Dějiny osvobození Bulharska. Ke státnímu svátku 3. března

 Duben:  8. 4. 2011, 14,00 hodin:  SLAVNOSTNÍ ZASEDÁN k 90. narozeninám

               prof.dr.  Přemysla Hausera, CSc.

              Beseda s jubilantem.

Květen: U příležitosti svátku slovanského písemnictví a kultury exkurze do Mikulčic

Červen: O moravských Charvátech