Plánované akce

19. října 2012 - 14 : 00

Valn hromada SPJS

Valné shromád?ní se bude konat v pátek 19.?íjna 2012 od 14,00 hodin v Klubu, ul. K?enová 67, 1. patro T?šíme se na Vaši ú?ast!