Plánované akce

30. října 2017 - 19 : 00

Literrn hudebn ve?er se slovinskm autorem Borutem Golubem

Spole?nost p?átel jiních Slovan?, Ústav slavistiky FF MU – lektorát slovinštiny a nakladatelství V?trné mlýny si vás dovolují pozvat na literárn? hudební ve?er se slovinským autorem Borutem Golobem, na n?m bude p?edstaven ?eský p?eklad jeho románu Raclette.

Literární ve?er se koná v pond?lí 30. 10. 2017, v 19:00 h, v kavárn? Místogalerie Sklen?ná louka (Kounicova 23, 3. patro, Brno). Vstup zdarma. Ve?er bude probíhat ve slovinštin? a v ?eštin?.

Srde?n? vás zveme!