Plánované akce

17. května 2018 - 14 : 00

Valná hromada spolku

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu spolku, která se uskuteční 17. května 2018 od 14:00 v klubu spolku na Křenové 67 v prvním patře.

Program:
1) Zhodnocení dosavadní činnosti
2) Diskuze
3) Sdělení o organizačních změnách
4) Plánované akce v 1. pololetí roku 2018 (výstavy, přednášky, setkání aj.)
5) Různé

Těšíme se na Vaši účast!