Plánované akce

20. května 2018 - 11 : 00

Den nrodnostnch menin

Srde?n? vás zveme na Den národnostních menšin, který prob?hne 11. kv?tna 2018 od 11 do 17 hodin v parku v Luánkách. Akce se uskuteÄ?ní pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, p?ítomni budou i Ä?lenové SPJS. T?šíme se na vás!