Plánované akce

18. března 2019 - 18 : 30

B?lehradsk a lubla?sk divadlo navtv Rokoko

Ve spolupráci s M?stskými divadly praskými si Vás dovolujeme pozvat na dv? zajímavá p?edstavení, která se uskuteÄní v divadle Rokoko.

B?lehradské divadlo BITEF vystoupí v rámci svého evropského turné dne 12. února ve 20:00 s p?edstavením JASMI DISTRIKT v reii Kokana Maldenovi?e. V p?edstavení se ?eší otázka Chorvatsko-Srbsko-Bosenských vztah?.

Dále prob?hne nultý ro?ník festivalu v divadle Komedie s názvem Mladá komedie, který je zam??en na mladé divadelní tv?rce. Jako první zahrani?ní host zde vystoupí Mestno gledališ?e Ljubljansko s p?edstavením Tih vdih (18. b?ezna od 18:30) od Nejce Gazvody.

Vstupenky je mono nakoupit na webu divadla: https://www.mestskadivadlaprazska.cz/program/