Časopis SLOVANSKÝ JIH

V letech 2001-2019 jsme vydávali šestkrát ročně kulturní časopis SLOVANSKÝ JIH, který nahradil dosavadní buletin Pro přátele jižních Slovanů. Považvali jsme jej za významný prostředek mj. k lepší informovanosti a ke kulturnímu sblížení českého lidu s jižními Slovany.

Členové SPJS a další čtenáři jeho vydávání uvítali, neboť v něm nacházeli cenné informace o kultuře jižních Slovanů a o vzájemných kulturních stycích našich národů. Časopis Slovanský jsme pravidelně posílali také všem zastupitelským úřadům v balkánských slovanských zemích, partnerským sdružením v Bosně a Hercegovině (mj. Českým besedám), Bulharsku (Bohemia club), Chorvatsku (zejména Svazu Čechů, Českým besedám, Jednotě), Makedonii (katedře slavistiky), Slovinsku a Srbsku.