Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 03   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • KVĚTEN
 

Obsah

STATI

3 Vzpomínky na Sarajevo z let 1910 až 1920 (Vlasta Němcová-Kurzová)

NÁŠ ROZHOVOR

9 S šéfredaktorem Slovanského jihu k životnímu jubileu

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

17 Z moderní charvátské prózy Goran Tribuson: Novinová smrt Ladislava Hanaka

PERSONÁLIE

21 Děti ztratily svého autora (Ivan Dorovský)

22 Přítel jižních Slovanů již není mezi námi (Jindřich Fischel)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

23 XXIX. Oton Berkopec - O. F. Babler

POUČENÍ O JAZYCE

25 O přepisu řeckých jmen

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 Studentská sekce slavistů

27 Divadelní most Bělehrad – Pula

27 Sto let slovenistiky v Praze

29 Důstojnost lidstva

32 Poděkování a prosba

O NOVÝCH KNIHÁCH

33 Výsledky makedonsko-české spolupráce (Ivan Dorovský)

34 Reflexe z ostrova Pagu (Jiří Poláček)

35 O česko-černohorských kultuních stycích (Ivan Dorovský)