Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2017 • ROČNÍK XVII • Brno • ŘÍJEN
 

OBSAH

STATI

3 Budva (Ludvík Kuba)

7 Nad nedoceněným bulharistickým dílem Františka Tichého (Marcel Černý)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

21 XLIII. Oton Berkopec - O. F. Babler

ROZHOVOR

18 s Charlesem Simićem

PERSONÁLIE

19 Gustav Krklec

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

21 Poděkování

21 Prosba

22 Nezapomeňte na překladatelskou soutěž

23 Oceněna sbírka Fatamorgana

24 Kdo je Florjan Lipuš?

O NOVÝCH KNIHÁCH

25 K překladu dvou bulharských románů Teodory Dimovové Matky a Adriana (Danuše Hronková)

30 Mikulovsko s tužkou v ruce (Ivan Dorovský)