Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2017 • ROČNÍK XVII • Brno • SRPEN
 

OBSAH

STATI

3 Mezi orly a osly (Ludvík Kuba)

7 Bulharsko v díle Jindřicha Uhra (Ivan Dorovský)

13 Příspěvek k dějinám československo-jugoslávských styků v meziválečném Brně (Kateřina Kolářová)

PERSONÁLIE

21 Literát a politik Milovan Đilas

ROZHOVOR

22 s Alenem Meškovićem

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

24 XLII. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

26 Maksim Mrvica v Praze a v Brně

26 Slovenika

26 Mosty Strugy

26 Slovinsko není Slovensko

27 Brněnská slovenistika v prvním pololetí 2017

28 Čítaj slovensky, čti slovinsky

30 Isčenzuvanje

30 Gavranfest podruhé v Praze

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Tradiční svátky Bulharů (Ivan Dorovský)