Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 03   • 2017 • ROČNÍK XVII • Brno • ČERVEN
 

OBSAH

STATI

3 Ludvík Kuba a Jižní Slované (Ivan Dorovský)

7 Fez, čili: jak na ně? (Ludvík Kuba)

ROZHOVOR

9 Emil Kusturica

PERSONÁLIE

11 Náš nejvýznamnější kroatista Dušan Karpatský již není mezi námi (Lenka Svobodová)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

14 XLI. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

16 Krleža pro a proti

16 Nový pravopis bosenštiny

16 Sen letní noci se letos bude v Praze snít počtvrté

17 Týká se to také vás?

17 Faust Vrančić – Poznejme chorvatské vědecké dědictvá

18 Čas Velikonoc – kraslice, farbanky, perašky

19 Balkánský expres

19 Vlado Milunić – architekt z našeho světa

O NOVÝCH KNIHÁCH

22 O vzájemých vztazích (Jonáš Pospíchal)

25 Další dějiny literatury (Ivan Dorovský)