Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2016 • ROČNÍK XVI • Brno • SRPEN
 

Obsah

STATI

3 Korespondence T. G. Masaryka s jižními Slovany (Ladislav Hladký)

12 Jazyk a národ (Ivan Dorovský)

PERSONÁLIE

23 Devadesátiny Borise Paternua (Ivan Dorovský a Vladimír Konstantinovský)

23 Leonhard Gotthilf Masing (Dimitiri Kirjakovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

25 XXXVI. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 Nezapomeňte na překladatelskou soutěž

27 Výstava o Leonhardu Gotthilfu Masingovi

28 Šestý ročník Gavranfestu v Praze a Příbrami

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Nová kniha o matce Tereze (Ivan Dorovský)

30 O současné slavistice (Ivan Dorovský)

31 Korespondence T. G. Masaryk – Slované: Jižní Slované (Jana Škerlová)