Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 03   • 2016 • ROČNÍK XVI • Brno • ČERVEN
 

Obsah

STATI

3 Karakačani: kultura a identita (Helena Bočková)

PERSONÁLIE

16 Odešel neúvnavný sochař (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

18 XXXV. Oton Berkopec - O. F. Babler

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ

20 Galen Ganev

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

23 Velká prosba

23 Vraťme cyrilici do škol

23 Soužití více kultur a jejich vzájemné obohacování

25 Kandidát na Andersonovu cenu

26 Nejstarší literárání památka

26 František Valoušek v Bosně

27 Užitečná spolupráce

O NOVÝCH KNIHÁCH

29 Bludné kořeny – Wayward roots (Ivan Dorovský)

29 Máte někoho, kdo vás miluje? (Ivana Srbková)