Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 02   • 2016 • ROČNÍK XVI • Brno • DUBEN
 

Obsah

STATI

3 Slovanství a moderní český národ (Radomír Vlček)

PERSONÁLIE

15 Odešel nestor českých historiků František Hejl (Rudolf Fišer)

17 Výročí velkého slavisty (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

18 XXXIV. Oton Berkopec - O. F. Babler

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ

20 Slibné překladatelské začátky

20 Galen Ganev

21 Petra Kolmančičová

22 Brane Senegačnik

23 Zvonimir Balog

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

29 Stručný přehled činnosti SPJS v roce 2015

31 Litografie Borise Brankova

32 Vzpomínky na Bosnu v Bosně

O NOVÝCH KNIHÁCH

33 Národnostní menšiny na jižní Moravě (Ivan Dorovský)