Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2016 • ROČNÍK XVI • Brno • ÚNOR
 

Obsah

STATI

3 Malé jubileum brněnské slovenistiky (Ivan Dorovský)

9 K česko-slovinským vědeckým projektům 2003-2014 (Ivo Pospíšil)

13 Vzpomínky na začátky slovenistiky v Brně (Bistrica Mirkulovská)

PERSONÁLIE

16 Překladatel, jakých se rodí jeden za sto let (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

18 XXXIII. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

20 Výsledky překladatelské soutěže 2015

20 Další ročník překladatelské soutěže

21 Zlatá kamera za celoživotní dílo

21 O bulharské statečnosti

22 Setkání mediteránu

22 Rusko-slovinská vědecká spolupráce

23 Dvacet let brněnské slovenistiky

23 Mluvnice češtiny v chorvatštině

25 Sochy pro všední den

O NOVÝCH KNIHÁCH

26 Vzpomínky na dětství (Jaroslav Pánek)

29 Albánci a Makedonci (Michaela Hvězdová)