Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • PROSINEC
 

Obsah

STATI

3 Jazyková situace v Lužici (Tadeusz Lewaszkiewicz)

PERSONÁLIE

11 Slavista Antonín Frinta (Ivan Dorovský)

14 Nedožité devadesátiny přítele (Ivan Dorovský)

17 Dvě výročí nestora bulharské historiografie (Lubomíra Havlíková)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

20 XXXII. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

22 Z Bělehradu do Brna

22 Výstava kolekce ručně podepsaných plakátů

24 Dunaj spojuje národy

24 Kongres slovinských slavistů

O NOVÝCH KNIHÁCH

25 Tři reprezentativní vhledy do makedonské literatury (Petr Stehlík)

30 Kniha Jana Pelikána o Kosovu (Václav Štěpánek)

33 OBSAH XV. ROČNÍKU (2015)