Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Balkánské imprese Jiřího Mahena (Jiří Poláček)

PERSONÁLIE

11 Jubilantka Radoslava Kvapilová Brabcová (Ivan Dorovský)

12 Na okraj slavistických zájmů Zdeňka Urbana (Marcel Černý)

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

16 Z moderní bulharské prózy Svetoslav Minkov: Uvězněni

19 Bistrica Mirkulovská: Hledám slunce

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

20 XXXI. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

22 Zápis z valného shromáždění Společnosti prátel jižních Slovanů, spolek

23 Anonymní fotografie

25 Výstava Ivany Baučić-Bryndzové v Praze v galerii Chodovské tvrze

26 Slovinský literární večer s Branem Senegačnikem

O NOVÝCH KNIHÁCH

27 Tassula Zissaki-Healey (Ivan Dorovský)