Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • ČERVEN
 

Obsah

STATI

3 Šperky velkomoravského charakteru z Ptuje (Soňa Hendrychová)

9 Nešťastný Gudovac (Bořivoj Sedláček)

12 Boj proti fašismu v jihoslovanských literaturách (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

16 XXX. Oton Berkopec - O. F. Babler

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

16 Z moderní makedonské prózy Živko Čingo: Vyznamenání

PERSONÁLIE

24 Zemřel Jiří Šindler (Ivan Dorovský)

POUČENÍ O JAZYCE

25 Exotismy a kalky

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

26 Poděkování

26 Překladatelská soutěž

26 Goran Koran v Praze

26 Předseda chorvatského parlamentu v České republice

27 Film o lidských osudech

27 Festival balkánského filmu

28 Krása a chuť Dalmácie v Praze

28 Pamětní medaile jubilantovi a zasloužilým členům

29 Po stopách bratří Škorpilů

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Co bude, když se nevyčasí? (Ivan Dorovský)