Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 02   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • DUBEN
 

Obsah

STATI

3 Vzpomínky nikdy nevyblednou (Kosťa Škoklev)

7 Činnost Společnosti přátel jižních Slovanů v roce 2014

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

12 XXVII. Oton Berkopec - O. F. Babler

PERSONÁLIE

14 Devadesátiny naší členky (Ivan Dorovský)

15 Zemřel Kajetan Kovič (Ivan Dorovský)

16 Zdeněk Klanica již není mezi námi (Vladimíř Podborský)

19 Toužil doletět k pólu (Ivan Dorovský)

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

20 Z moderní slovinistické prózy

POUČENÍ O JAZYCE

22 O přechylování ženských příjmení

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

23 Poděkování

23 Valné shromáždění Společnosti

23 Miro Gavran – nejhranější charvátský dramatik

24 Režisérka Tamara Drakulićová v Jihlavě

24 Výstava o velkém tvůrci v Sarajevu

24 Občané Evropy

25 Křest překladů knihy Berlín Aleše Štegera

26 Tři ohrožené jazyky

26 Bosensko-slovinský slovník

26 Cyrilice nebo Latinka?

27 Světové dny slovinského jazyka

O NOVÝCH KNIHÁCH

29 Evropa v sépii (Ivan Dorovský)

29 Hluboce pravdivá výpověď (Danuše Kšicová)

31 S domovem v srdci (Ivana Srbková)

34 Poválečná makedonská próza (Danuše Kšicová)