Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2015 • ROČNÍK XV • Brno • ÚNOR
 

Obsah

STATI

3 Balkán v reportáži Jurie Wićaze (Tomasz Derlatka)

PERSONÁLIE

14 Pětadevadesátiny nestora historiků (Ivan Dorovský)

16 Bohuslav Beneš zemřel (Eva Večerková)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

18 XXVII. Oton Berkopec - O. F. Babler

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

20 Ze srbské prózy

21 Z Bosensko-hercegovské poezie

POUČENÍ O JAZYCE

24 O skloňování zeměpisných názvů

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

25 Poděkování a prosba

26 Kulturní den chorvatské menšiny u nás

26 Největší pomník Nikoly Tesly byl odhalen v Praze

27 Dvě krajanská sdružení v Plovdivu

28 Dějiny Česka makedonsky a charvátsky

29 Výsledky spolupráce

29 Velká iluze v muzeu dějin

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Kvarteta (Dagmar Dorovská)

30 Dějiny jednoho města (Ivan Dorovský)

31 O vzniku slovinského národa (Ivan Dorovský)