Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2014 • ROČNÍK XIV • Brno • PROSINEC
 

Obsah

STATI

3 Tradiční obřady a pověry u balkánských národů (Valentina Nestorová)

PERSONÁLIE

12 Za Růženou Dostálovou (Lubomíra Havlíková)

15 Vzpomínka na pracovitého člověka (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

16 XXVI. Oton Berkopec - O. F. Babler

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

18 Z černohorské poezie

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

20 Charváti v Rumunsku

20 Třetí západoslovanský folklorní festival ve Slaném

21 Vyšlo nové číslo časopisu Susreti

21 Výstava v Muzeu moderního umění

22 Jazyk gradišćanských Charvátů

23 Makedonský básník členem českého Pen klubu

O NOVÝCH KNIHÁCH

26 Balkán a nacionalismus (Ivan Dorovský)

27 Slovanské literatury ve střední Evropě (Ivan Dorovský)

28 Záslužný vydavatelský počin (Ivan Dorovský)

29 OBSAH XIV. ROČNÍKU (2014)