Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2014 • ROČNÍK XIV • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie VII: Bosna a Hercegovina (Ladislav Hladký)

PERSONÁLIE

10 Odešel velký srbský tvůrce (Ivan Dorovský)

12 Balkanistika v díle Václava Frolce (Helena Bočková)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

16 XXV. Oton Berkopec - O. F. Babler

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

18 Ze srbské poezie

VÍTĚZNÉ PRÁCE V PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽI

21 Vzpouta v domově důchodců (Venko Andonovski)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

28 Poděkování patří Vám

28 Nezapomeňte na překladatelskou soutěž

28 Den národnostních menšin

30 Nenad Djapić v pražské galerii Dion

30 Česko-makedonská vědecká konference

32 Komunikace napříč kulturami

32 Chorvatské filmové drama ve dnech evropského filmu

33 Charvátská akademie také v Bosně a Hercegovině

33 Ostrý osten

O NOVÝCH KNIHÁCH

34 Avantgarda mladé makedonské poezie (Alena Odehnalová)