Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2014 • ROČNÍK XIV • Brno • SRPEN
 

Obsah

STATI

3 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie VI: Srbsko – 2. část (Václav Štěpánek)

PERSONÁLIE

7 Výročí významného paleoslavisty Josefa Vašici (Radoslav Večerka)

8 Odešel Zdeněk Vít (Ivan Dorovský)

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

9 Z makedonské poezie

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

14 XXIV. Oton Berkopec - O. F. Babler

VÍTĚZNÉ PRÁCE V PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽI

18 Na hrubý pytel hrubá záplata... (Indira Kučuková-Sorgučová)

18 To ti je lajf (Tina Kosi)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

24 Nezapomeňte na překladatel. soutěž

24 Poděkování patří Vám

25 Dimitar Petrov v Praze

26 Podoby víry

28 Jazyk gradišćanských Charvátů

29 P. P. Njegoš v Lublani

29 Srbská próza do světa

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Historici mezi domovem a světem (Ivan Dorovský)

31 Slovensky snadno a rychle? (Ivan Dorovský)