Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 02   • 2014 • ROČNÍK XIV • Brno • DUBEN
 

Obsah

STATI

3 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie V: Černá Hora (Kamila Chalupová)

9 Činnost našeho sdružení v uplynulém roce (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

14 XXII. Oton Berkopec - O. F. Babler

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

17 Z Charvátské poezie

PERSONÁLIE

20 Jubileum historika Josefa Kolejky (Ladislav Hladký)

22 Zemřel Janez Rotar (Ivan Dorovský)

23 Odešel znalec jihoslovanských dějin Vladislav Šťastný (Ladislav Hladký)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

25 Naléhavá prosba

25 Nezapomeňte na soutěž

25 Dny slovanské kultury 2014

28 Literární večer s Anjou Štefanovou

28 Poděkování

O NOVÝCH KNIHÁCH

29 Cesty do Svaté země (Ivan Dorovský)

30 Básníkovo okouzlení vnučkou (Ivan Dorovský)