Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2014 • ROČNÍK XIV • Brno • ÚNOR
 

Obsah

STATI

3 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie IV: Chorvatsko (Vědunka Stehlíková)

ROZHOVOR

6 Organizace slavistiky by se měla změnit

13 XV. mezinárodní sjezd slavistů

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

14 XXI. Oton Berkopec - O. F. Babler

PERSONÁLIE

18 Výročí všestranného umělce (Vladimír Procházka)

Z LITERATURY JIŽNÍCH SLOVANŮ

20 Z literatury jižních Slovanů

21 Ze slovinské literatury

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

23 Upřímné poděkování

23 Cesta do Egejské Makedonie

27 Výsledky překladatelské souteže 2013

28 Nezapomeňte na soutež ani letos

28 Chorvatsko očima amatérských fotografů

29 Chorvatský konzulát v Brně

29 Světová galerie kresby

30 Výuka jihoslovanských jazyků

31 Bělehradské setkání

31 G. Princip jako dramatická postava

O NOVÝCH KNIHÁCH

33 Přehled vstoupil do druhé třicítky (Ivan Dorovský)

34 Poctivá poezie (Alexej Mikulášek)