Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2013 • ROČNÍK XIII • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Bulharské dějiny a folklorní historické tradice (Helena Bočková)

15 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie II: Makedonie (Jitka Pantůčková)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

21 XIX. Oton Berkopec - O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

23 Poděkování patří vám

23 Setkání s překladateli slovinské literatury

25 Bosensko-turecký slovník

25 Knihovna v Třebíči přívitala brněnské umělce

26 Útěk za životem

27 Rok jubilejí

28 Výstava o moravských Charvátech v Praze

O NOVÝCH KNIHÁCH

29 Apokryfní zvířata (Ivana Srbková)