Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2013 • ROČNÍK XIII • Brno • SRPEN
 

Obsah

STATI

3 Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie I: Slovinsko (Ladislav Hladký)

11 Z domů do neznáma (Vane Ćucki)

24 Politická řeč, lidskost v politickém jazyce a politika v lidské mluvě (Elena Krejčová)

PERSONÁLIE

26 Odešel šlechetný člověk (Ivan Dorovský)

28 Slavista světového významu (Ivan Dorovský)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

29 Výstava o českém ochotnickém divadle v Bělehradě

30 Makedonie předsedá radě ministrů kultury

31 Pozoruhodná výstava poučí středoškoláky

32 Beseda s jubilantem

O NOVÝCH KNIHÁCH

33 Čtení o polabských Slovanech (Miloš Malec)

34 Antologie české poezie ve slovinštině témeř po 100 letech (Jana Šnytová)