Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 02   • 2013 • ROČNÍK XIII • Brno • DUBEN
 

Obsah

STATI

3 Útěk za životem (Ivan Dorovský)

6 Vzpomínky (Tome Miovski)

11 Činnost Společnosti přátel jižních Slovanů v roce 2012

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

15 XVII. Oton Berkopec – O. F. Babler

NÁŠ ROZHOVOR

18 s Lumírem Poláčkem

20 Dvě anektody k zasmání

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

21 Naše poděkování

21 O národnostních menšinách u nás

23 Pražský den Borise Pahora

24 Makedonské centrum kultury

25 Zahrada literárních dějin

25 Americký film o Nikolu Teslovi

O NOVÝCH KNIHÁCH

26 Opravdu už nám vyschly slzy? (Ivan Dorovský)

30 Vzájemným pohledem (Magdalena Slezáková)