Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2013 • ROČNÍK XIII • Brno • LEDEN
 

Obsah

STATI

3 Konstantnin-Cyril a Metoděj (Ivan Dorovský)

12 Co dokáže báseň (Viktor Kudělka)

16 Výtvarná tvorba Milana Konjoviće (Sava Stepanov)

PERSONÁLIE

21 Osmdesátiny Grigora Sukalovského (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

15 XVI. Přítel české literatury a kultury – Dejan Poznanović

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

26 Slovinsko čestným hostem Měsíce autorského čtení

26 Rámcový program činnosti SPJS v Brně

28 Slovanská vzájemnost

28 Migranti – celoevropský problém

29 O Cyrilu a Metodějovi

29 V Bulharsku byl objeven zlatý poklad

29 Poděkování

30 Čtenářská anketa

O NOVÝCH KNIHÁCH

31 Záležitosti nejen makedonské (Milan Blahynka)