Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2012 • ROČNÍK XII • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Božena Němcová a kultura Slovanů (Ivan Dorovský)

7 Člověk člověku člověkem (Viktor Kudělka)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

9 XIV. Slavko Grum – O. F. Babler

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

11 Valná hromada naší Společnosti

11 Nezapomeňte na překladatelskou soutěž

12 Pilná překladatelka

12 Bulharská účast na Světě knihy 2012

13 Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny

15 Bohatý program agilního sdružení

15 Dunaj teče od západu k východu

16 Makedonsko-česká vědecká konference ve Skopji

19 Ocenění propagátorům české kultury

20 Neznámý Balkán ve Vyškově

20 Výstava kaligrafie

PERSONÁLIE

23 Odešla dáma makedonské poezie

23 Zemřel Milan Uherek

O NOVÝCH KNIHÁCH

23 Zázrak na ostrově (Ivan Dorovský)

26 Nová kniha o česko-srbských vztazích (Marija Šupicová)

28 Drnholec (Ivan Dorovský)

29 Několik životů v jednom díle (Ivan Dorovský)

30 Legendy o hraběti Zrinském (Ivan Dorovský)