Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 03   • 2012 • ROČNÍK XII • Brno • ČERVEN
 

Obsah

STATI

3 Putování díla J. A. Komenského na Balkán (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE

15 XII. Roman Mrázek – Ivan Dorovský

16 Sutjeska (Viktor Kudělka)

PRVNÍ PŘEKLADATELSKÉ KRŮČKY

19 Tátovy zápisky (Damijan Šinigoj)

PERSONÁLIE

23 Šedesátiny významného slavisty (Ivan Dorovský)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 Poděkování

27 Dopis členům SPJS

28 Bulharský šperk v Praze

29 Abdulah Sidran makedonsky

29 Knihovníci z celé Moravy sněmovali

30 Obrazy a objekty Nikolaje Staneva

31 Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě

32 Jihoslovanský večer

32 Napsali jste nám

O NOVÝCH KNIHÁCH

33 Pozvanie do seba alebo terapia (s) knihou