Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2011 • ROČNÍK XI • Brno • PROSINEC
 

Obsah

STATI

3 Bělehradské kulturní střípky (Ivan Dorovský)

PO STOPÁCH SPOLUPRÁCE

18 IX. Vasko Popa – Dušan Karpatský

NÁŠ ROZHOVOR

13 s Dubravkou Sesarovou

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

15 Prosba o pomoc

15 Slovan

16 U gradišćanských Charvátů

18 Prolínání české a makedonské kultury

19 Pamětní deska Andriji Mohorovičićovi

20 Vzpomínka na Josefa Pátu

20 Z dějin slovanských národů

PERSONÁLIE

21 Velikán slovinské literatury (Viktor Kudělka)

23 Devadesátiny Zdeňka Víta (Ivan Dorovský)

24 Jubileum významné jugoslavistky (Ivan Dorovský)

25 Jubilující Dobrica Ćosić  (Václav Štěpánek)

O NOVÝCH KNIHÁCH

29 Vzájemné vztahy s národy jihovýchodní Evropy

31 Sen v nekonečnu. Nekonečno ve snu

32 OBSAH XI. ROČNÍKU (2011)