Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2018 • ROČNÍK XVIII • Brno • ÚNOR
 

Obsah

STATI

3 Vzpomínka na Mikulov v roce 1948 (Jaroslava Řezáčová)

4 Vzpomínka na děti z Řecka (Jaroslava Řezáčová)

6 Krátké vzpomínky na historii rodiny (Konstantin Miovský)

PERSONÁLIE

20 Zná ho celé Bulharsko i slovanský svět

20 Lidská bolest a věčný návrat k základním hodnotám

21 Překladatel české a slovanské poezie

JAZYK NÁŠ VEZDEJŠÍ

23 Rozmlouvání o jazyce

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

25 Masarykova ulice se z mapy Záhřebu neztratí (Lenka Svobodová)

25 Literární večer s Borutem Golubem (Petr Mainuš)

26 Dny slovanské kultury

26 Celoroční projekce filmů (Ivan Dorovský)

O NOVÝCH KNIHÁCH

27 Milić Peclová, Proč? (Andreja Stojković)