Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 04   • 2018 • ROČNÍK XVIII • Brno • SRPEN
 

Obsah

STATI

3 Moje cesta do Brna (Ivan Dorovský)

21 Jak jsem se dostal do Československa (Tašo Kolišanovský)

JAZYK NÁŠ VEZDEJŠÍ

23 O verbuňku a předjímání (Jaroslava Hlavsová)

PERSONÁLIE

25 Meša Mehmed Selimović (Ivan Dorovský)

26 Milan Gjurčinov devadesátiletý (Ivan Dorovský)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

28 Poezie zněla Strugou

28 Verše o památných Češích

29 Poděkování a prosba

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Bitovo: Každodenní život v makedonských horách (Václav Štěpánek)