Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2018 • ROČNÍK XVIII • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Češi v Bulharsku po první světové válce (Jaroslav Vaculík)

9 Vzpomínky (Germanija Lukešová)

11 České a slovenské stopy v chorvatské Bašce (Lenka Svobodová)

NÁŠ ROZHOVOR

14 Dubravka Sesarová: Nejmilejší mi byla práce se studenty

JAZYK NÁŠ VEZDEJŠÍ

20 O výrazech nejen cizích (Jaroslava Hlavsová)

PERSONÁLIE

22 Odešel další tvůrce (Ivan Dorovský)

23 August Šenoa (Ivan Dorovský)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

25 Miljenko Jergović dostal německou literární cenu

25 Nalezená mluvnice

26 Vesper slavicus

26 Barvy chorvatské Moravy

27 Soužití více kultur a jejich vzájemné obohacování

28 Národní festival dětské knihy v bulharském Slivenu

29 Zapomenuté Srbsko?

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 O slovinských básnících česky (Ivan Dorovský)