Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2018 • ROČNÍK XVIII • Brno • PROSINEC
 

Obsah

STATI

3 Koncepce národní literatury a starší jihoslovanské písemnictví (Petr Stehlík)

9 Egejská tematika v literatuře (Ivan Dorovský)

PERSONÁLIE

25 Významná osobnost ve slavistice (Ivan Dorovský)

25 Jubilant Jarmil Pelikán (Ivan Dorovský)

JAZYK NÁŠ VEZDEJŠÍ

28 Rozmlouvání o jazyce (Jaroslava Hlavsová)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

30 Nový předseda Matice charvátské

30 Bulharské výroční ceny

30 Cena Vaska Popy

30 Setkání s tradicí

O NOVÝCH KNIHÁCH

32 O dějinách malého národa (Petr Stehlík)

34 OBSAH XVIII. ROČNÍKU (2018)