Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2019 • ROČNÍK XIX • Brno • ÚNOR
 

Obsah

STATI

3 Česká a slovenská slavistik o jihoslovanských literaturách v posledním desetiletí (Petr Stehlík)

9 Příčina našeho odsunu v roce 1948 (Konstantin Miovský)

11 Jak jsem byl partyzánem (Bořivoj Sedláček)

16 Odchod z domova (Konstantin Miovský)

PERSONÁLIE

22 Odešel významný vědec Blaže Ristovski (Ivan Dorovský)

23 Jubileum ilustrátorky (Ivan Dorovský)

NAŠE POVÍDKA

24 Ejhle, bratři člověka (Živko Čingo)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 Jubilejní ročník Týdne českého filmu v Záhřebu

27 Pamětní deska Augustu Šenoovi na Karlově náměstí v Praze

O NOVÝCH KNIHÁCH

30 Vzpomínky Milana Jelínka (Ivan Dorovský)