Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 02   • 2019 • ROČNÍK XIX • Brno • DUBEN
 

Obsah

STATI

3 Bálkánská korespondence Heleny Malířové (Jaromír Linda)

17 K otázce původu a zdroj§ lužickosrbské pověsti o Krabatovi (Jiří Wolf)

NAŠE POVÍDKA

24 Made in Slovenia (Aleš Čar)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

26 Lektorát charvátštiny v Novém Sadu

26 Přehled slovenistických akcí

27 Kulatý stůl o menšinách

28 Průběh Valné hromady SPJS

JAZYK NÁS VEZDĚJŠÍ

30 O názvech některých tkanin (Jaroslava Hlavsová)

O NOVÝCH KNIHÁCH

31 Slavistika v popředí (Ivan Dorovský)