Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 05   • 2019 • ROČNÍK XIX • Brno • ŘÍJEN
 

Obsah

STATI

3 Vzpomínky na minulost II. (Zvjezdana Markovićová)

15 K základní charakteristice Kosturského a Prespanského nářečí (Ivan Dorovský)

NÁŠ ROZHOVOR

24 Za nejdůležitější považujeme naši humanitární práci (Lenka Svobodová)

PERSONÁLIE

26 Ochrid ztratil svého historika (Ivan Dorovský)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 O současné bulharské litratuře se Svetlozarem Želevem

28 Záhřeb ve znamení múzy dějepisectví

30 Makedonská účast na Pražském quadrienále

30 O české etymologické lexigorafii v Brně

NAŠE PRÓZY

David Albahari

33 Průvodčí

33 Kočka

33 Čtyři, víc ne

34 Obloha

JAZYK NÁŠ VEZDĚJŠÍ

35 O vyjadřování (Jaroslava Hlavsová)