Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2019 • ROČNÍK XIX • Brno • PROSINEC
 

Obsah

STATI

3 T. G. Masaryk a jižní Slované, Korespondence (Ladislav Hladký)

Z LIDOVÉ POEZIE

22 Když tě nedostanu

22 Když jsem k milé chodíval

23 Janíčku, Janíčku

23 Galánečka moja

23 Kdyby černé očička

24 Ej, kdybych já měl...

JAZYK NÁŠ VEZDEJŠÍ

25 O původu slov (Jaroslava Hlavsová)

REFERÁTY, ZPRÁVY, GLOSY

27 Nový předseda Matice charvátské

27 Bulharské výroční ceny

27 Cena Vaska Popy

27 Pamětní list

28 Napsali jste nám

NAŠE PRÓZY

29 Zlomky života (Ruda Turek)

O NOVÝCH KNIHÁCH

32 Přehled

33 Brněnská slavistika v kostce

34 OBSAH XIX. ROČNÍKU (2019)