Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 06   • 2010 • ROČNÍK X • Brno • PROSINEC
 

Valná hromada SPJS

KRAJANSKÝ ZPRAVODAJ  V SOFII

Krajanské sdružení  Československý klub T. G. Masaryka  v Sofii patří  k nejstarším sdružením v Bulharsku. I po rozdělení československé federace si zachoval československý charakter.  Jeho členy jsou čeští a slovenští občané, žíjící v Bulharsku. Klub už třetí rok  nepravidelně  vydává Krajský zpravodaj, jehož hlavní redaktorkou je i u nás známá novinářka Violeta Micevová. Zvláštností bulletinu je, že je trojjazyčný. Je sice psán převážně bulharsky, uveřejňuje však rovněž texty v češtině a slovenštině. Otiskuje informace o lidech a  aktivitách Klubu, o současném životě v Česku a na Slovensku, jubilejní medailónky i nekrology, rozhovory, informativní články o kulturních institucích a tradičních svátcích (v prvním letošním čísle jsou např. v něm texty o českých a slovenských Velikonocích),  rozsáhlý kulturní kaleidoskop aj. 

Sdružení sídlí v tzv. Masarykově domě, který se nachází na ul. Krakra čís. 15. Je  v něm penzion a česká restaurace, která je velmi vyhledávaná jak Bulhary, tak českými  a slovenskými občany, kteří zavítají do bulharského hlavního města.

                                                                                                                       (dor)

KONALA SE VALNÁ HROMADA NAŠÍ SPOLEČNOSTI

 Dne 24.září  2010 se v klubu SPJS konala valná hromada našeho sdružení, které se zúčastnili zástupci z Prahy, Hradce Králové a z Brna. Shromáždění  zahájil ji 1. místopředseda  SPJS Petr Mainuš. Zprávu o činnosti za uplynulá dvě léta přednesl předseda Ivan Dorovský. Upozornil přítomné na to, že souhrnná zpráva o výsledcích aktivit naší Společnosti  v roce  2008 vyšla ve Slovanském jihu 2009/2, s. 3-8, v roce 2009 ve Slovanském jihu 2010/2, s.11-14. Po diskusi se pak přistoupilo k volbě tříčlenné volební komise, která předložila přítomným návrhy na členy výboru jednotlivých poboček a celorepublikového výboru.

Výbor pražské pobočky tvoří: předsedkyně Milada K. Nedvědová, místopředseda Lucian Papazian  a členové Vladimír Procházka a Zdeněk Vít.

Do výboru pobočky v Hradci Králové byli zvoleni: předsedkyně Snejžana Volencová a členové Radovan Havlík a Marie Kladivová.

Výbor jihomoravské pobočky tvoří předseda Gregor Sukalovský, místopředseda Vladimír Konstantinovský a členové Ladislav Hladký, Boris Krška Václav Štěpánek a Zlatica Weissová.

Do republikového výboru SPJS byli zvoleni:  předseda Ivan Dorovský, 1. místopředseda Petr Mainuš, místopředsedkyně - Milada Nedvědová, místopředsedkyně Snježana Volencová místopředseda - Grigor Sukalovský a členové Zdeněk Vít, Vlado Konstantinovský (vedoucí klubu SPJS), Vladimír Procházka  hospodářka Nikola Vykydalová.

Byla zvolena rovněž  Revizní skupina SPJS, kterou tvoří: Radovan Havlík, Veselinka Kiprovská a Martina Trávničková.

Bylo schváleno hospodaření SPJS a revizní zpráva za rok 2008 a 2009.