Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

ARGONAUT Z MORAVY

Sborník příspěvků z konference k nedožitým 70. narozeninám Jindřicha Uhra
 
Rok vydání: 2002
Cena: 20,-