Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

OTON BERKOPEC A ČESKO-SLOVINSKÉ KULTURNÍ STYKY

Sborník příspěvků k 100. výročí narození
 
Rok vydání: 2006
Cena: 10,-