Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

STUDIA MACEDONICA

Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci
ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně
 
Rok vydání: 2007
Cena: 20,-
ISBN: 978-80-7326-126-9
STUDIA MACEDONICA