Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

MAKEDONCI ŽIJÍ MEZI NÁMI II

Ivan Dorovský
 
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7326-142-9

Běženci

Aco Šopov

Kam, maminko moje, kam jdem v tom nečase?
Proč máš tváře smutné, bledé, utrápené?
Mlč, můj zlatovlásku, neptej se už zase,
ty jsi ještě malé dítě nezkušené.

Proč máš černé šaty, maminečko moje,
proč si černým šátkem tváře zahaluješ?
Hle, synku, padají hvězdy - celé roje,
já ti jednu chytím, můj milý zrzku, chceš?

Dusím se, maminko, silný strach mne jímá,
upadnem do pasti, smrt kolem nás krouží.
To je vítr, synku, vždyť je krutá zima,
to jen vítr naříká a po jaru touží.

Proč tatínek, mámo, nejde s námi spolu,
proč tu není s námi v téhle roklině?
Tam světélko září, pohleď synku, dolů,
už jsme za hranicí - v jiné krajině.

Z makedonštiny přeložil (id)

MAKEDONCI ŽIJÍ MEZI NÁMI II