Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

MAKEDONCI IJ MEZI NMI II

DOROVSK IVAN
 
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7326-142-9

B?enci

Aco Šopov

Kam, maminko moje, kam jdem v tom ne?ase?
Pro? máš tvá?e smutné, bledé, utrápené?
Ml?, m?j zlatovlásku, neptej se u zase,
ty jsi ješt? malé dít? nezkušené.

ProÄ? máš ?erné šaty, mamine?ko moje,
pro? si ?erným šátkem tvá?e zahaluješ?
Hle, synku, padají hv?zdy - celé roje,
já ti jednu chytím, m?j milý zrzku, chceš?

Dusím se, maminko, silný strach mne jímá,
upadnem do pasti, smrt kolem nás krouí.
To je vítr, synku, vdycky je krutá zima,
to jen vítr na?íká a po jaru touí.

ProÄ? tatínek, mámo, nejde s námi spolu,
pro? tu není s námi v téhle roklin??
Tam sv?télko zá?í, pohle? synku, dol?,
u jsme za hranicí - v jiné krajin?.

Z makedonštiny p?eloil (id)

MAKEDONCI IJ MEZI NMI II