Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

MODRÉ NEBE NAD OCHRIDEM

Antologie makedonské moderní poezie
 
Rok vydání: 1995
Cena: 10,-